Skupaj do zelene energije in energetske samooskrbe.

Projektiramo, financiramo in izvajamo projekte prehoda na zelene vire energije v stanovanjskih, javnih in poslovnih objektih.

Naš cilj je prelivanje poslovnih presežkov v korist članov zadruge (nižja cena energije) in razvoj zadruge, ne pa delitev dobička med lastnike.

S projekti energetske samooskrbe, v lokalnih okoljih ali regijah vzpostavljamo nove gospodarske aktivnosti in preprečimo odtekanje denarja iz teh območij.